• 1 dag + vooraf een online vragenlijst

Teamtraining
Communicatie en Gedrag

Interactieve eendaagse teamtraining waarin teamdynamieken helder en bespreekbaar worden. In de praktijk blijkt dat ieder zijn eigen stijl heeft ontwikkeld en vanuit die eigen stijl contact maakt. Ontdek welke stijlen er zijn, wat hun behoeften zijn en hoe jij in contact treedt met de ander.

Leer als team makkelijker communiceren en samenwerken door meer begrip voor elkaar, inzicht in elkaars voorkeuren, gedragingen en kwaliteiten.

9.8

De beste opleider van Nederland!

Inzicht in elkaar

Deze training is geschikt voor elk team dat meer inzicht in elkaar wil krijgen en (nog) beter wil communiceren en samenwerken. Eigenlijk een “must” voor bijvoorbeeld managementteams, operationele teams, zelfsturende teams, projectteams en ondernemingsraden.

Elkaar beter begrijpen ligt altijd ten grondslag aan betere communicatie en samenwerking.

Tijdens de training maken we afhankelijk van uw voorkeur gebruik van de DISC of MapsTell Persoonlijkheidsanalyse. De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren van menselijk gedrag meet. MapsTell verrijkt het DISC-model door een extra laag aan toe te voegen: de Wereld van Verschil en is daardoor creatiever. Beiden starten met een online vragenlijst dat leidt tot een uitgebreid persoonlijk rapport.

Het traject

Een mooie, energieke en leuke dag waarin het team elkaar beter leert kennen en meer begrip en respect ontwikkelt voor elkaar.

Voorbereiding

 • Invullen van online vragenlijst 
 • Na ontvangst doornemen van persoonlijk profiel
 • Idenfiticeren van aandachts- en ontwikkelpunten als input voor de training

Training - ochtend

 • Inzicht in eigen communicatie- en gedragsstijl
 • Herkennen van stijlen van collega’s
 • Sneller resultaat bereiken door effectievere communicatie
 • Hoe is ons team opgebouwd?
 • Hoe werken wij samen?

Training - Middag

 • Wat zijn valkuilen?
 • Hoe kunnen wij effectiever worden?
 • Hoe geef je feedback?
 • Live aan de slag met feedback
 • Afspraken voor een nog betere samenwerking

Interactief en praktijkgericht

Tijdens de training gaan deelnemers eerst in dialoog met zichzelf en daarna met de andere teamleden. Aan de hand van herkenbare situaties die zich afspelen binnen het team wordt duidelijk waarom problemen ontstaan of zaken fout lopen. En hoe het anders en effectiever kan. Er wordt ook meteen geoefend om het aan de lijve te ondervinden.

De dag wordt afgesloten met concrete team ontwikkel afspraken om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het team en de teamleden doorgaat na de training.

Onder de waterlinie

Als teamsamenwerking niet leidt tot de gewenste resultaten gaat het zelden om de inhoud. Een diepere laag met verschillende communicatie- en gedragsstijlen en ineffectief teamgedrag (“zo doen wij dit nu eenmaal”) ligt hieraan ten grondslag. Het gaat vaak niet om ‘wat’ er gezegd wordt, maar ‘hoe’ het gezegd wordt. Met tijd-, energieverlies en onderlinge irritaties als gevolg.

Als dit speelt bij het team dan wordt dit tijdens deze training blootgelegd en gaat het team samen op zoek naar betere alternatieven.

Resultaat

Na deze energieke dag waarin je intensief met je team aan de slag bent geweest, ga je met het volgende naar huis:

 • Acceptatie van verschillen bij elkaar
 • Duidelijker beeld over waarom je collega soms kiest voor een andere aanpak dan jij
 • Een betere samenwerking omdat er meer begrip is ontstaan
 • Een gemeenschappelijke taal om elkaar makkelijker aan te spreken
 • Een beter beeld van elkaars kwaliteiten en valuilen

Essentiele ingrediënten om als team nog beter te kunnen presteren.