Blog

Cultuur geen doel op zich!

  • Frits Galle

Ontelbare organisaties spenderen veel tijd en geld aan het creëren van de gewenste cultuur. Van grote events, outdoor sessies tot het uitwerken en vertonen van de kernwaarden op elke hoek van de organisatie. Uit onderzoeken blijkt dat veel van dit soort trajecten niet succesvol zijn en/of dat veranderingen vaak minimaal zijn. Is het dan wel verstandig?

Het effect van een bedrijfscultuur

Cultuur is een woord dat we te pas en te onpas gebruiken in onze dagelijkse communicatie. Het is inmiddels ook saai en duf geworden en bij veel organisaties begint men ‘cultuurmoe’ te worden. De oorzaak hiervan is dat we met cultuur van alles beschrijven, maar zelden concreet en praktisch. Het is bijna een soort code woord geworden om aan te geven dat het heel ingewikkeld is en heel moeilijk te veranderen. Menig manager gebruikt het hierdoor ook (on)bewust als excuus.

De bedrijfscultuur is echter wel bepalend. De collectieve gedragingen in een organisatie maken namelijk een groot verschil in goede en slechte tijden. Kennis en knowhow kan worden ingekocht en met trainingen kun je medewerkers vaardigheden aanleren. Zaken als motivatie, drive, samenwerking, ondernemerschap en elkaar uitdagen om het beste te leveren, zitten echter voor een groot deel op dieper niveau ‘ingebakken’ in de cultuur.

Hoe pak je cultuurvorming dan aan?

Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat er nodig is? Wat is er vanuit de markt, klant, winstgevendheid of ontwikkelingen nodig? Moet de aandacht wel op het ontwikkelen van de cultuur of ligt de winst op andere gebieden? Als de werkzaamheden eenvoudig zijn en hoog repetitief kun je je afvragen wat een lerende cultuur echt oplevert. Misschien moet de focus meer op automatisering, technologie en het leuk maken van het saaie werk.

Als blijkt dat het ontwikkelen van nieuwe gedrags- en samenwerkingspatronen belangrijk is voor de toekomst van de organisatie, waar gaat het dan over? Wat moet er dan veranderen? Hoe ziet dat er in de praktijk uit en kun je dit herkennen? Hoe maak je de gewenste cultuur zo concreet mogelijk?

Met het team naar een cultuur

Schrijf een verhaal over een dag in de toekomstige cultuur. Hoe kom je binnen? Hoe loopt iedereen erbij? Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe gaat men om met de klant? Wat zie je? Wat valt je op? Wat gebeurt er dan wel en nu niet? Wat gebeurt er meer en wat gebeurt er niet meer?

Maak cultuur eerst praktisch! Pas dan kun je echt aan de slag. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan eens onze interactieve training De Cultuurladder waarin je hier praktisch mee aan de slag gaat. Neem contact met ons op.

Hoe organisaties effectief kunnen veranderen

Mis niet langer onze impactvolle tips & inspiratie!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief