• MT sessie (4 dagdelen)

MT Cultuursessie:
cultuur praktisch en meetbaar

Een 2 daagse interactieve sessie waarbij het Management Team onder begeleiding van een senior trainer aan de slag gaat met het in kaart brengen van de huidige cultuur, definieren van de gewenste cultuur en het bepalen van de noodzakelijke stappen om de gewenste cultuur te bereiken. Met behulp van de inzichten uit de bestseller 'De Cultuurladder' wordt cultuur praktisch, meetbaar en uitvoerbaar gemaakt.

9.8

De beste opleider van Nederland!

High Performance Organisaties

Een High Performance Organisatie (HPO) is een organisatie die zowel financieel als niet-financieel beter dan gemiddeld presteert over een periode van ten minste vijf tot tien jaar. Uitgebreid onderzoek laat zien dat de cultuur en het niveau van het leiderschap één van de meest bepalende factoren is waarom een HPO langdurig beter presteert.

De cultuur en leiderschapsniveau van een organisatie is dus belangrijk, maar het is niet zomaar aanpasbaar. Dit vraag om een gedegen en gestructureerde aanpak, zoals die ook omschreven is in het boek de Cultuurladder. Alle deelnemers aan de sessie ontvangen een exemplaar.

De Cultuurladder

In een interactieve sessie wordt allereerst in kaart gebracht welk cultuurtype de huidige cultuur in de organisatie het beste beschrijft. Per afdeling wordt er ingezoomd om zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen. Is de organisatie te beschrijven als een uitvoerende cultuur, instruerende cultuur of heeft het al kenmerken van een presterende of lerende cultuur? 

Kijkende naar de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen wat voor cultuur is er noodzakelijk? Hoe ziet dat er concreet in de praktijk uit? Hoe voorkomen we een cultuurverwarring?

Samen met het team wordt een duidelijk beeld geschetst en wordt de cultuur-scorecard opgesteld.

Cultuur start bij de leiding

Om de cultuurtransformatie vorm te geven, wordt vervolgens het niveau van leiderschap in kaart gebracht. Zoals in een petrischaal onder de juiste omstandigheden een bacterie zich vermenigvuldigt, zo is het ook mogelijk om in organisaties met het juiste leiderschap een nieuwe cultuur te kweken.

Wat voor type leiderschap is actief in de organisatie? Welke invloed heeft dit op de aanwezige cultuur? Met behulp van de zes niveaus van leiderschap wordt per leidinggevende in kaart gebracht wat het huidige niveau van leiderschap is en welk niveau noodzakelijk is voor de toekomst. 

 

In zeven stappen
naar een succesvol team

De voorbeeldfunctie van het management team is essentieel voor het transformatieproces. De manier waarop het MT samenwerkt, elkaar aanspreekt en uitdaagt, laat zien wat de norm is.

De cultuur van een organisatie wordt bepaald door het laagste gedrag, wat je als organisatie accepteert. De lat moet dus omhoog, maar dat geldt voor iedereen. Om die reden wordt er ook gekeken naar het functioneren van het MT en eventuele overige cruciale teams. Welke stappen naar een succesvol team hebben in deze team(s) meer aandacht nodig? En wat zijn de KBI's (Key Behavioral Indicators) voor het team en de rest van de organisatie? 

Doelgerichte cultuurontwikkeling

Op basis van:

  • De cultuur-scorecard: huidige en gewenste cultuur
  • Het cultuurverhaal: de beeldende beschrijving van de gewenste cultuur
  • De leiderschap-scorecard: huidig en gewenste leiderschapsniveau
  • De team(s)-scorecard: noodzakelijk acties op teamniveau
  • En de KBI's (wat wordt de ondergrens voor gedrag)

wordt het mogelijk om een concreet transitieplan op te stellen.

Het vervolg

Op basis van het gemeenschappelijke beeld van de huidige en gewenste situatie, het opgestelde transitieplan en de afzonderlijke afspraken van elk MT lid, kan elk teamlid concreet van start om de organisatie, zijn eigen team(s) en eventueel eigen leiderschapsstijl op het volgende niveau te brengen.

Per4mance heeft een strategisch samenwerkingsverband met de organisatie XPRO2, die met behulp van diverse parameters en competence based surveys, in één totaal overzicht, de status van leiderschap, cultuur, de vlootschouw en succession planning inzichtelijk maakt. Een mogelijke vervolgstap om ook tijdens de ontwikkeling van potentiele leiders en de werving van nieuwe leidinggevenden, de juiste keuzes te maken.