• Enquête, rapportage + teamsessie (1 dagdeel)
 • € 4.095,-

Team Analyse

Breng in kaart hoe het is gesteld met de energie en de samenwerking tussen teamleden. Waar ontstaan eventuele energie lekkages en hoe zorg je ervoor dat het team aan energie wint? Hoe scoort het team op de zeven stappen naar een excellent team? Door middel van een enquête beoordelen de teamleden elkaar (of andere teams/afdelingen) op de mate van samenwerking en prestaties. Durf jij het echte gesprek aan te gaan?

9.8

De beste opleider van Nederland!

Energie in het kwadraat

Het resultaat van het team wordt bepaald door de aanwezige kennis in het team, de vaardigheden om die kennis in praktijk te brengen, maar belangrijker nog door de ENERGIE van medewerkers en leiders om elke dag met elkaar aan de slag te gaan.

Het energieniveau binnen een team is medebepalend voor het succes van het bedrijf. Hoe energieker het team, hoe beter en duurzamer de resultaten.

RESULTAAT = KENNIS x VAARDIGHEDEN x ENERGIE2

Weet jij hoe het gesteld is met jouw team? Kunnen jullie daar makkelijk over in gesprek?

Een APK voor teams

Kun jij binnen je team de volgende vragen beantwoorden?

 • Komen medewerkers graag naar het werk?
 • Hebben medewerkers het gevoel dat ze erkend worden?
 • Wordt er optimaal met elkaar samengewerkt?
 • Hoe scoort het team op de zeven stappen naar een excellent team?
 • Dagen medewerkers elkaar op een positieve manier uit om het beste te geven?

Om eventuele energielekken te dichten en ervoor te zorgen dat het team optimaal functioneert, is het goed om het energieniveau en de onderlinge interacties in het team in kaart te brengen. Op die manier wordt samenwerking, motivatie en inzet tastbaar.

 

Aanpak

 • Medewerkers ontvangen een energie-enquête die ze binnen 10 minuten kunnen invullen op hun telefoon, tablet of computer.
 • In de applicatie geven medewerkers input over hun ervaringen binnen het bedrijf en scoren zij de diverse interacties met collega’s en afdelingen.
 • De uitkomsten worden geanalyseerd en vergeleken met een representatieve benchmark. Op die manier wordt duidelijk hoe de uitkomsten zich verhouden tot soortgelijke organisaties.
 • In een interactieve sessie worden de resultaten gedeeld en eventuele pijnpunten besproken. Energielekkages en kansen worden geïdentificeerd en in acties omgezet.

Het team in gesprek

Om als organisatie en team te groeien, moet er aandacht en openheid zijn voor de volgende vragen:

 • Wie brengt energie in het bedrijf?
 • Wie onttrekt energie aan collega’s?
 • Welke impact heb jij op je collega’s?
 • Wie heeft de leiding in het bedrijf (energiegevers of nemers?)
 • Zijn er energielekkages tussen afdelingen?
 • Zijn er systemen of regels die energie kosten?
 • Hoe kan het leuker en beter?

Voor sommige teams zijn dit moeilijke vragen, maar des te belangrijker om het echte gesprek met elkaar aan te gaan.