Blog

The art of SMART

  • Wim Meinderts

Een doel zonder plan is slechts een wens (Antoine De Saint-Exupéry)

Hoe vaak heb je al tegen jezelf gezegd: ‘Dit keer ga ik echt die verre reis maken’, om er vervolgens tegen het eind van het jaar achter te komen dat er weer een jaar voorbij is en het er toch weer niet van gekomen is. Altijd is er wel iets dat je aandacht vraagt en in de weg staat van je lang gekoesterde wens.

Om die lang gekoesterde wens werkelijkheid te laten worden is het daarom belangrijk om concrete stappen naar een specifiek doel te definiëren en te zetten. Het gebruik van de SMART methode gaat je dan ook absoluut helpen om dit doel te bereiken. Maar hoe kun je Smart inzetten om een doel te bereiken? Laten we het maken van die verre reis als voorbeeld nemen voor dit artikel.

S = Specifiek

Geef antwoord op onder andere de volgende vragen: Waarom gaan we op reis? Wie gaan er (mee) op reis? Waar gaat de reis naar toe?

M = Meetbaar

Met welk systeem of welke methode kun je je doel meten? Wat is er bereikt als het resultaat behaald is? Bijvoorbeeld: Het prachtige fotoboek dat je bij terugkomst van de verre reis gemaakt hebt en nog regelmatig inkijkt.

A = Acceptabel

Is het doel in overeenstemming met mijn waarden? Bijvoorbeeld: Mijn ecologische voetafdruk van de reis is acceptabel en wordt waar mogelijk gecompenseerd. Landen waar een dictatuur heerst laat ik bewust links liggen.

R = Realistisch

Is het doel niet te hoog gegrepen? Bijvoorbeeld: Heb ik wel genoeg vakantiedagen? Kan ik mezelf deze  verre reis financieel veroorloven?

T = Tijdsgebonden:

Wanneer begin ik en wanneer moet het doel bereikt zijn? Ik ga 6 weken met vakantie van 2 september t/m 14 oktober. Wees zo concreet mogelijk.

Door de SMART methode toe te passen en een stappenplan te maken om je doel te bereiken, komt die verre vakantie ineens een stuk dichterbij. Benieuwd hoe ook jij smart doeltreffend kan toepassen binnen werk én prive? De SMART methode wordt o.a. uitvoerig behandeld in de training Plannen en organiseren van Per4mance.

Blijf op de hoogte
en laat je inspireren

Training Plannen en Organiseren

Eendaagse interactieve training waarin je effectief leert plannen en organiseren. Werknemers die goed kunnen plannen en organiseren hebben de zaak onder controle. Ze gaan op de juiste manier met de voor hen beschikbare middelen om. Daarbij zijn ze in staat om de strategische doelen om te zetten naar operationele doelen. Ontdek hoe je beter kunt plannen en organiseren zodat je je doelen effectiever en efficiënter bereikt.

In deze training leer je o.a.:

  • wat het nut van plannen is
  • een planning te maken die bij jou past
  • inzicht te krijgen in je werkzaamheden en routines en deze waar nodig aan te passen
  • prioriteiten te stellen
  • doelen formuleren
  • meer te bereiken in minder tijd door slimmer te werken

Blijf op de hoogte
en laat je inspireren