Blog

Menselijke weerstand is goed voor je veranderingsproject

  • Frits Galle

Vaak wordt gedacht dat medewerkers bewust weerstand bieden om veranderingen tegen te houden en worden dan ook als lastig gezien. Niets is echter minder waar! Menselijke weerstand is een natuurlijke oer reactie, die je ook prima voordelen kan brengen.

Op de expeditieafdeling is door hard werken, inzet en motivatie een prima manier van goed samenwerken bereikt. Dit doen ze al lange tijd op deze manier en niemand zeurt erover, althans niemand in de groep want ze hebben precies afgesproken wie wat wanneer doet en hoe we de koffietijd organiseren. Sterker nog, vorige jaar heeft de afdeling de jaarlijkse “best practice award” met bonus gewonnen. Kortom dit is van ons en iedereen blijft daarvan af. Duidelijk…?

Toch is er een projectgroep bezig om te kijken hoe we de zaak efficiënter kunnen organiseren, waarom…? De kosten moeten naar beneden, heel simpel! Nou daar denken de mensen op de expeditieafdeling toch echt wel net even anders over, kortom hakken in het zand al bij het woord “kosten”

Vergelijk dit met een stam die in de bronstijd ondanks het zware sneeuwseizoen met hard zwoegen hun eigen basiskamp voor vrouwen, kinderen en hun kudde vee hebben gebouwd. Bevriende stammen uit de bergen zijn al komen kijken en hebben geiten meegebracht om het nieuwe kamp in te wijden. Dit is van ons en iedereen blijft daarvan af. Herkenbaar…?

Tot er uit onverwachte richting een groep strijders hen bedreigt en het op het vee heeft voorzien. Waarom…? Ze hebben honger, heel simpel! Dat gaat de stam dus niet zomaar laten gebeuren. Vrouwen, kinderen en vee worden verzameld en de bijlen in de aanslag al bij de kreet “vee”.

Het is dus van groot belang dat je tijdens de voorbereiding van een veranderplan bepaalt wie er geraakt gaat worden. Dit begint met het goed in kaart brengen van de huidige situatie. Alleen dan kun je een helder beeld krijgen hoe je de eventuele weerstand van deze groep gaat managen.

Belangrijke vraag is dan: hoe kunnen zij jou en jij hen helpen om samen de gestelde doelen te halen. Klinkt eenvoudig, maar hier is verbinding, overleg en soms creativiteit cruciaal om stappen te kunnen maken.

In de voorbeelden zou je dus kunnen denken aan hoe kunnen we gebruik maken van de goede samenwerking binnen de afdeling tijdens het implementeren. Voor de stam zou het kunnen betekenen dat zij de bijlen neer leggen en de hongerige groep uitnodigen voor het gezamenlijke nuttigen van een maaltijd. Dus verbinding maken, overleg voeren en creatief denken.

Het herkennen en benoemen van verschillende menselijke weerstanden in de organisatie is één van de onderdelen die je helt om een solide plan te bouwen en je project succesvol uit te voeren.

Het maken van een goed onderbouwde stakeholder analyse is slechts één praktisch onderdeel van het driedaagse programma “Verandermanagement in de Praktijk”. Wil jij ook leren hoe je een onderbouwd verandermanagement plan bouwt van visie naar het behalen van de gestelde doelen? Kijk dan hier verder.

Hoe organisaties effectief kunnen veranderen

Mis niet langer onze impactvolle tips & inspiratie!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief