Blog

De zes niveaus van leiderschap

  • Marcel van Wiggen

Er zijn zes manieren of niveaus waarop een medewerker naar zijn leidinggevende kijkt. Ons onderzoek laat zien dat het niveau ook direct invloed heeft op de motivatie en het werkplezier van medewerkers. Nog belangrijker is dat het verschil in de mate van inzet van kwaliteiten tussen niveau 1 en niveau 6 maar liefst 33% is. Voor een slechte baas wil je dus gewoon echt niet hard werken!

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende niveaus waarop leidinggevenden hun medewerkers aansturen en motiveren heb je één vraag nodig: ‘Waarom zouden medewerkers hun leidinggevende volgen?’

Er zijn eigenlijk maar zes redenen waarom medewerkers hun leidinggevenden volgen. Die zes redenen staan niet los van elkaar; elke reden bouwt voort op de vorige reden. Onderstaand volgen de eerste drie:

Omdat de baas de baas is

Zodra een leidinggevende wordt benoemd in de functie is hij de baas. Zo werkt het nu eenmaal in het bedrijf. Medewerkers beslissen daarom om in elk geval een beetje te luisteren naar de leidinggevende, want die heeft de macht.

Omdat de baas de kennis heeft

het volgende dat elke medewerker onbewust gaat toetsen, is of de leidinggevende ook kennis van zaken heeft. Weet hij wat er belangrijk is en hoe het werkt? Als de medewerker concludeert dat de leidinggevende voldoende kennis heeft dan volgt de medewerker de leidinggevende omdat hij de baas is én kennis van zaken heeft.

Omdat de baas aardig is

Zodra de medewerker heeft geconcludeerd dat de leidinggevende inderdaad kennis van zaken heeft, volgt de volgende toets. Wat voor een mens is de leidinggevende? Is hij geïnteresseerd in anderen? Is hij aardig? Als medewerkers concluderen dat de leidinggevende kennis heeft en aardig is, dan worden ze al een stuk meer gemotiveerd om voor deze leidinggevende te werken.

Overige 3 redenen

De volgende 3 niveaus hebben de meeste invloed op de motivatie, de resultaten en het werkplezier van de medewerkers. Helaas slaagt slechts 25% erin om daar te komen. Het overgrote deel van de leidinggevende blijft op de lage niveaus en slaat soms zelfs door:

• De baas die steeds meer vanuit macht de dictator uithangt.
• De kundige leidinggevende die doorslaat in een micromanager.
• Of de aardige baas, die verandert in een softie.

Hoe hoger het niveau van een leidinggevende, hoe groter de positieve impact van een leidinggevende en hoe meer energie medewerkers ervaren in het contact. Hoe hoger het niveau, hoe minder ventieltrekkers in het bedrijf.

Wil je meer weten over de volgende drie niveaus? Lees dan ons Ebook De zes niveaus van leiderschap die in 10 pagina’s de niveaus en het bijbehorende model helder uitlegt. Denk jij dat je nog wel een niveautje kan stijgen als leidinggevende? Kijk dan eens naar onze training Effectief Leiderschap of Meewerkend leidinggeven.

De zes niveaus van leiderschap

Mis niet langer onze impactvolle tips & inspiratie!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief