• € 245,-

DISC Profiel

Het DISC profiel is een instrument dat diverse psychologische motivatoren van menselijk gedrag meet. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart.

Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

9.8

De beste opleider van Nederland!

Betrouwbaar meten van
gedrag en communicatie

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Hoe je omgaat met en reageert op:

  • D: problemen en uitdagingen
  • I: interactie
  • S: relaties en veranderingen
  • C: regels, details en afspraken

Gedrag op 3 manieren

De uitslag van de DISC Persoonlijkheidsanalyse wordt weergegeven op 3 manieren

  • Hoe iemand zichzelf ziet.
  • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
  • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

Deze kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden.

Inzichten die leiden tot verandering

DISC bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking.

DISC helpt jou:

  • Bij het opdoen van zelfkennis
  • Voor verdieping van inzicht in sterke en zwakke kanten
  • Ter verbetering van communicatie

Het rapport met daarin jouw Persoonlijkheids Analyse wordt uitgebreid besproken met een gecertificeerde coach die je helpt om met de juiste ontwikkelpunten aan de slag te gaan.