MT Strategiesessie:
effectief op je doel af

Onze senior trainers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van managementteams tijdens strategische sessies. Wij bieden diepgaande, op maat gemaakte ondersteuning om de strategische denkprocessen te verbeteren en doelen te bereiken. Onze deskundige trainers combineren bedrijfservaring met psychologische inzichten om teams te helpen bij het nemen van effectieve beslissingen, het ontwikkelen van een duidelijke visie en het verbeteren van samenwerking.

9.8

De beste opleider van Nederland!

Maak de balans op

Om de balans op te maken is het van belang om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Denk hierbij aanmarktonderzoek, concurrentieanalyse, klantfeedback, interne prestatiegegevens en trends in de branche. Naast het 'smart' deel van de bedrijfsvoering is het ook van belang om in kaart te brengen hoe het met het 'health' deel van de organisatie gaat. Denk hierbij aan verloop- en verzuimcijfers, uitkomsten van exit gesprekken en de medewerkerstevredenheid. Onze senior trainers kunnen je helpen een gezamelijk beeld te maken van de huidige situatie.

Samen aan de slag

Samen analyseert het managementteam zorgvuldig de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Ze identificeren prioriteiten en werken aan doelgerichte strategieën. Bij significante veranderingen speelt de senior trainer een cruciale rol door waardevol advies te bieden over aandachtspunten en het vormgeven van het veranderingsmanagementproces. Deze gezamenlijke inspanning resulteert in een gestructureerde aanpak voor het omgaan met uitdagingen, het benutten van kansen en het waarborgen van succes, terwijl veranderingen soepel verlopen en de organisatie zich blijft ontwikkelen

Een strategie zonder doel
is een droom

Gezamelijk formuleren we voor het komende jaar SMART-doelen en bepalen we strategische prioriteiten. We stellen heldere, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelstellingen op om de groei en prestatieverbetering van de organisatie te waarborgen. Met dit SMART-kader hebben we een scherpe focus en kunnen we de inspanningen efficiënt meten en bijsturen om succes te behalen. Het zet de toon voor de organisatorische richting.

Concrete actieplannen en strikte deadlines

De volgende stap is het opstellen van een concreet actieplan met duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden en strikte deadlines. De senior trainer zal zich met name richten op het toetsen van betrokkenheid. Zijn MT-leden gecommitteerd aan de doelstellingen? Het doel is om heldere, gedragen afspraken te maken en een effectief follow-up systeem te implementeren, zodat het MT de voortgang kan monitoren. Dit actieplan vormt de ruggengraat van de inspanningen om de strategische doelen te realiseren. Hierdoor verzekeren we een gedisciplineerde, gemotiveerde en flexibele uitvoering van de strategie.

Wil jij klankborden
met een senior trainer?
Neem dan contact op

Wil je weten of wij jouw vragen kunnen beantwoorden? Wil je ons eerst beter leren kennen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.