High Potential Accelerator (HPA) programma: ontwikkel het potentieel in de organisatie

Een in-company HPA programma heeft als doel het versneld ontwikkelen van medewerkers die veel potentieel hebben en die hun impact en toegevoegde waarde binnen de organisatie kunnen vergroten. In de toekomst kunnen deze medewerkers mogelijk functies met een hogere verantwoordelijkheid vervullen.

De ontwikkeldoelen voor de deelnemers zijn:

 • Senioriteit ontwikkelen
 • Reflectie op eigen ontwikkeling
 • Leiderschap tonen zonder strepen
 • Impact maken en vergroten
9.8

De beste opleider van Nederland!

Een gebalanceerd programma

Het HPA programma bestaat uit de volgende componenten:

 • Een trainingsprogramma; gericht op educatie, transformatie en implementatie.
 • Een persoonlijk assessment; gericht op zelfreflectie en het (h)erkennen van de eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Senior coaching; gericht op ondersteunen, inzicht vergroten, groeien en implementeren
 • Senior mentorschap (in de organisatie); een vast aanspreekpunt in de organisatie die de ontwikkeling en groei in de praktijk kan monitoren en tips/tricks kan delen
 • Intervisie momenten; om kennis te delen, ontwikkelingen te bespreken en gezamenlijke initiatieven op te starten

Voordelen van een HPA programma

Een HPA programma heeft als voordeel dat medewerkers zich versneld ontwikkelen en hun impact vergroten. Door het ontwikkelen van talent kan de successieplanning in de organisatie voor de toekomst worden geborgd.

Door medewerkers een interessant en waardevol HPA programma aan te bieden ontstaat ook meer verbinding met de organisatie en meer lange termijn commitment. Deelnemers zullen zich in de praktijk langer verbinden aan de organisatie, omdat deze hen kansen biedt en in hen investeert. Het behouden van het aanwezige talent is cruciaal voor elke organisatie. Behouden is het nieuwe werven!

HPA programma details

Het intensieve programma bestaat uit:

 • 3 modules training; in totaal 12 dagdelen
 • 4 individuele coachsessies
 • 3 intervisie momenten
 • 2 persoonlijke profielrapportages

Vanzelfsprekend kan het programma worden aangepast aan de specifieke situatie en uitdagingen van de organisatie.

Module 1: vergroot je impact

Tijdens een tweedaagse module leren de deelnemers hoe ze gedrag kunnen lezen en beinvloeden. Daarnaast ontdekken ze hun eigen kwaliteiten en hoe zij hun potentieel meer kunnen inzetten om daarmee hun impact te vergroten op de omgeving. 

Naast inzicht is er tegelijkertijd ook veel zelfreflectie. Door jezelf beter te kennen wordt het mogelijk om te groeien en te ontwikkelen. Aansluitend vinden coachsessie(s) plaats om de deelnemers te helpen met de integratie van deze inzichten in hun dagelijkse werk.

 

Module 2: verbeter je communicatie

Tijdens de ééndaagse module leren de deelnemers de wereld van communicatiestijlen. Ze ontdekken hun persoonlijke profiel en welke afstanden ze moeten overbruggen in de samenwerking met de andere stijlen. Ze ontdekken hoe ze makkelijker hun boodschap kunnen overbrengen en effectiever zaken voor elkaar krijgen. Tijdens de module wordt geoefend met feedback-, coachgesprekken en ook lastige gesprekken waar ze in de praktijk concreet mee te maken hebben. In deze module leren ze hoe ze hun boodschap zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de ontvanger.

Als voorbereiding op deze module vullen deelnemers een online vragenlijst in en ontvangen ze een uitgebreid rapport.

Module 3: manage jezelf

Deze module wordt gestart met een 360 graden online vragenlijst die wordt uitgezet onder collega's, teamleden en het management. Op basis van deze informatie wordt duidelijk op welke punten de deelnemer verder kan ontwikkelen.

Tijdens de daaropvolgende tweedaagse module leren deelnemers hoe ze hun mindset kunnen beheersen, hoe emoties werken, hoe overtuigingen hen helpen of juist remmen en hoe ze veranderingen in hun gedrag kunnen starten en borgen. Deze module eindigt met een duidelijk actieplan.

Kom in actie

Wil jij het potentieel binnen de organisatie ontwikkelen en behouden voor de toekomst? Neem dan contact met ons op om jullie specifieke uitdagingen en situatie te bespreken. We denken graag met je mee.

Wil je ook groeien?
Ik adviseer je graag!

Kunnen wij je helpen met een van onze trainingen? Of wil je ons en onze aanpak eerst beter leren kennen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze experts.