Cultuurprogramma: praktisch en concreet stappen maken

De cultuur in een organisatie wordt bepaald door het laagste niveau gedrag dat je als leiding accepteert. Het start daarom altijd in de top, met enerzijds goed voorbeeldgedrag, maar ook door duidelijk te zijn in wat wel en niet gewenst is. Doorpakken, motiveren, maar ook corrigeren is essentieel. Zorg dat de gewenste verandering meetbaar is, door deze zo concreet mogelijk te maken.

De cultuur van een organisatie verander je niet zomaar. Op basis van onze uitgebreide ervaring in allerlei organisaties hebben we een praktisch en realistisch cultuurprogramma ontwikkeld dat leidt tot meetbare resultaten.

9.8

De beste opleider van Nederland!

Een organisatie kan nooit sneller groeien dan zijn leidinggevenden

Bedrijfscultuur veranderen doe je op de werkvloer. Bedrijfscultuur borgen doe je in de leiding! Leiderschap en cultuur kunnen niet los van elkaar gezien worden. Bij het doelbewust ontwikkelen van een nieuwe organisatie cultuur is het noodzakelijk dat de leiderschapsstijl van de leidinggevenden ontwikkeld en passend is bij de gewenste cultuur. Een presterende cultuur vraagt om een leider die slim beïnvloedt en het beste uit medewerkers haalt. Een innovatieve cultuur vraagt om een coachende leider die steeds meer op de achtergrond actief is. Een verbindende cultuur kan niet ontstaan als de leiding dominant is en alle gaten dicht loopt.

 

Cultuur is geen doel op zich

De uiteindelijke ontwikkeling van de organisatie moet passen bij de strategische uitdaging. Vanuit een goede omgevingsanalyse wordt duidelijk wat er nodig is in de organisatie en welke cultuuraspecten ontwikkeld dienen te worden. Door cultuur praktisch te maken en concreet te vertalen in waarneembaar gedrag op alle niveaus in de organisatie, ontstaat een helder beeld van de gewenste situatie.

 • Wat is de gewenste/noodzakelijke cultuur? -> cultuurtype
 • Wat voor leiderschap is hiervoor nodig? -> leiderschapsniveau
 • Wat is het gewenste gedrag op de werkvloer? -> gedragswaarden

Het cultuurprogramma dient altijd op twee niveaus actief te zijn. Onderstaand een voorbeeld van een 3-stappenplan.

 

Stap 1: Concreet aan de slag

Op basis van de uitkomsten van de analyse gaat het cultuurprogramma van start:

Leiderschapsontwikkeling:

 • Leiderschapsanalyses per leidinggevende (inzicht in het feitelijk leiderschap zoals dat door medewerkers wordt ervaren)
 • Coaching & intervisie 
 • Training van leiderschapsvaardigheden

Organisatieontwikkeling

 • Communicatie van gewenste gedragswaarden
 • Energie-sessies met alle medewerkers
 • Introductie van gemeenschappelijke cultuurtaal

Stap 2: Consistentie is cruciaal

Veelvuldige communicatie en een consistente boodschap zorgen ervoor dat de nieuwe richting steeds zichtbaarder wordt in de dagelijkse praktijk.

Leiderschapsontwikkeling:

 • Vertalen van gedragswaarden naar gewenst gedrag van leidinggevenden

Organisatieontwikkeling:

 • Samenwerkings-sessies met alle medewerkers
 • LEAK-sessies met alle medewerkers: inventariseren van verbeteringen en 'quick-wins'
 • Verdere invulling van diverse overlegvormen waarbij continu aandacht is voor gedragswaarden

Stap 3: Meten en borgen in de organisatie

Leiderschapsontwikkeling:

 • Actuele leiderschap in kaart brengen (incl. openstaande ontwikkelpunten)
 • Leidinggevende gedragswaarden onderdeel maken van beoordelingssystematiek

Afdelingsontwikkeling sessies:

 • SWOT
 • Strategieën ter verbetering
 • Feedback aan elkaar

Maatwerk vereist

Bovenstaand 3-stappenplan is een voorbeeld van een cultuurprogramma. Iedere organisatie heeft zijn eigen unieke kenmerken en uitdagingen. Samen met het management team maken we een goede analyse van de huidige en gewenste situatie. Op basis hiervan wordt een concreet en praktisch uitvoerbaar plan opgesteld. 

Ben je geinteresseerd om met ons van gedachten te wisselen? Ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn om als organisatie een flinke stap te maken?

Wil je persoonlijk advies?
Ik help je graag!

Welke training past bij jou? Wil je een 1-daagse of meerdaagse training of toch een sessie van 3,5 uur? Of ben je op zoek naar 1-op-1 coaching of een adviestraject? Bel of mail met Marieke onze trainingsadviseur!