Blog

Wat zijn jouw rapportcijfers voor het afgelopen jaar (tijd om de balans op te maken!)

  • Marcel van Wiggen

Als we jong zijn, wordt geregeld de balans voor ons opge­maakt. Je ouders geven je feedback en delen wat ze van je vinden en op school krijg je drie keer per jaar een rap­port. In het rapport krijg je cijfers per vak, lees je hoe je bent in de omgang met anderen en worden je verbeterpunten aange­geven. Continu weet je hoe je ervoor staat en hoe jij het doet. Als je volwassen wordt, verdwijnt het systeem van regelmatig de balans opmaken naar de achtergrond. Even stilstaan bij hoe het gaat en op welke gebieden je kunt verbeteren is geen standaardonderdeel meer van onze dagelijkse gang van zaken. En dat is jammer! Ons gedrag is in een hoge mate geautomatiseerd en het leven gaat snel, voor je het weet sta je aan het einde van weer een jaar.

Om die reden is het van belang om regelmatig de balans op te maken. Hoe vind jij dat je het op dit moment doet? Ben je tevre­den met je huidige situatie? Wat is de kwaliteit van je huidige leven en hoe gebalanceerd is je leven? Net zoals vroeger krijg je een rapport, alleen deze keer is het geen leraar die bepaalt hoe het gaat, maar ben je zelf de beoordelaar. Wees dan ook zo eerlijk mogelijk in het geven van de scores. Eerlijk zijn en je probleem­gebieden onder ogen zien is altijd de eerste stap richting verbe­tering.

Klik hieronder op de afbeelding van het Wiel van het Leven en download jouw APK formulier, waarmee je in een paar minuten je eigen leven op verschillende aspecten een score geeft.

Wat je razendsnel doet, is een beeld creëren van wat voor jou een tien zou zijn en vervolgens scoor je je eigen situatie ten opzichte van dit beeld. Je scoort jezelf ten opzichte van jouw eigen norm. Vaak geeft het veel inzicht als je de scores zo op een rijtje ziet staan, puur vanwege het feit dat we niet gewend zijn om op deze manier naar ons leven te kijken.

Kijkend naar je rapport is het belangrijk om je te realiseren dat al deze aspecten elkaar continu beïnvloeden. Als één aspect laag scoort, zal dit uiteindelijk andere aspecten gaan beïnvloeden. Als je carrière en financiën prima zijn, maar de score voor je relatie is laag, dan zal dat op den duur een negatieve invloed hebben op goede scores. Als er veel strijd is in de relatie of de relatie heeft niet meer de passie die er in het verleden was, zal dit jouw ener­gieniveau beïnvloeden. Naarmate dit langer duurt, zal dit je pres­taties op het werk beïnvloeden. Als je je niet kunt opladen in de privésfeer, zal het steeds moeilijker worden om in de werksituatie alles te geven.

Stel dat eigenlijk alles wel hoog scoort, alleen heb je het niet naar je zin op het werk. Het is niet meer het werk dat je vroeger zo leuk vond of het begint steeds meer te prikkelen om iets heel anders te gaan doen. Zolang je dit niet aanpakt, zal het steeds moeilijker worden om met een positieve stemming thuis te komen. Je kunt dit mogelijk wel compenseren met andere leuke activiteiten in de privésfeer, maar je brengt toch een groot aantal uren op het werk door. Als jij met enige regelmaat chagrijnig thuiskomt, zal dit op termijn leiden tot een verslechterde relatie met je partner (die zit daar ook niet op te wachten) of bijvoorbeeld tot vermin­derde energie om vrienden op te zoeken.

Hoe je het ook wendt of keert, al deze aspecten beïnvloeden elkaar continu. In ons hoofd proberen we dit vaak te relativeren, maar diep vanbinnen weten we dat probleemgebieden hun uit­werking hebben op andere aspecten.

Op basis van de scores is het belangrijk om te bepalen welke aspecten meer aandacht verdienen. Als dit er meer zijn, bedenk dan eens goed wat jou op dit moment de meeste energie kost. Waar heb je het meeste last van? Of anders gezegd: welke aspect zal bij een verbetering de meeste impact hebben? Vaak merk je dat je dit eigenlijk al lang wist. Het is zelden een verrassing. Ratio­neel gezien weten we best te benoemen welk aspect we moeten aanpakken, maar vaak weten we niet waar we moeten beginnen. Het uitschrijven en het in verhouding zien tot de andere aspec­ten van het leven kan het wel veel duidelijker maken.

Hopelijk heb je je door het invullen van het rapport ook gerea­liseerd dat dit aspect uiteindelijk veel meer gebieden zal gaan beïnvloeden. Op termijn gaat je dit veel meer kosten. De nood­zaak om dit nu te gaan aanpakken is daarmee des te groter!

Gebruik daarom de achterkant van het formulier om via 5 stappen duidelijk te krijgen welke actie je in gang gaat zetten. Succes!

Kun je een steuntje in de rug gebruiken of wil je in het nieuwe jaar nu eens echt zaken anders gaan doen, gun jezelf het cadeautje van de training Persoonlijke Effectiviteit.

Hoe krijg je grip op je gedachten?

Mis niet langer onze impactvolle tips & inspiratie!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief