Wanneer maak jij een SWOT-analyse met het team?

 • Frits Galle

Het maken van een SWOT analyse vindt vaak alleen plaats op hoger management- of directieniveau. Dit is echter een gemiste kans. Op elk niveau en binnen elke afdeling en elk team is het verstandig om hiermee aan de slag te gaan. Elke afdeling heeft een bestaansrecht en elke afdeling dient rekening te houden met de ontwikkelingen in de rest van de organisatie en de omgeving.

Een goede swot-analyse is noodzakelijk om te weten wat belangrijk is de komende tijd en hoe alles samenhangt. Wat zijn onze kwaliteiten?  Waar voegen we waarde toe? Waar hebben de (interne) klanten behoefte aan? Hoe creëren we groei of continuïteit? Hoe positioneren we onszelf binnen de organisatie? Allemaal belangrijke vragen om duidelijkheid te hebben voor de toekomst.

Inhoud van de SWOT analyse

De swot-analyse van een bedrijf ziet er vanzelfsprekend anders uit dan de swot-analyse van een afdeling. Dezelfde vragen zijn echter van toepassing.

SWOT analyse.JPG

Strenghts

Onder ‘Strengths’ worden de sterktes van de afdeling ingevuld. Waar is de afdeling goed in? Over welke kwaliteiten beschikt de afdeling? Voorbeelden:

 • goed vastgelegde processen;
 • hoogopgeleide medewerkers;
 • goede motivatie en werkethiek.

Weaknesses

Onder ‘Weaknesses’ worden de zwaktes van de afdeling ingevuld. Waar is de afdeling zwak in? Ook hier geldt dat er zowel naar producten, processen als middelen moet worden gekeken. Voorbeelden:

 • producten die gemakkelijk na te maken zijn;
 • klaagcultuur (lage motivatie);
 • matige samenwerking met een andere afdeling.

‘Strengths’ en ‘Weaknesses’ zijn beide kenmerken van de afdeling. Dit komt van binnenuit. ‘Opportunities’ en ‘Threats’ komen van buiten.

Opportunities

Onder ‘Opportunities’ worden de kansen in de omgeving ingevuld. Welke positieve ontwikkelingen zijn waarneembaar in de markt, in de organisatie of bij klanten? Voorbeelden:

 • verandering van klantbehoeften, waardoor producten/diensten nog belangrijker worden;
 • veranderingen in de organisatie die het team meer slagkracht geven;
 • eisen die aan producten worden gesteld door de overheid of klant, waardoor de concurrentie niet gemakkelijk meekan.

Threats

Onder ‘Threats’ worden de bedreigingen in de omgeving ingevuld. Welke ontwikkelingen zijn waarneembaar in de markt, de organisatie of bij klanten die de eenheid bedreigen? Voorbeelden:

 • strengere wetten en eisen die vragen om investeringen;
 • nieuwe computersystemen die dwingend zijn voor de manier van werken;
 • verandering van taken bij andere onderdelen in de organisatie.

Juiste inzet van de SWOT analyse

Op basis van de swot analyse dienen de volgende vragen gesteld te worden:

 • Welke huidige zwaktes (‘Weaknesses’) kunnen we ombuigen naar sterktes (‘Strengths’)? Bij welke is dit mogelijk? Welke acties zijn hiervoor nodig?
 • Hoe gaan we optimaal gebruikmaken van de sterktes (‘Strengths’) om hiermee de kansen (‘Opportunities’) te benutten en bedreigingen (‘Threats’) te vermijden?

Neem de tijd om als team de bovenstaande vragen te beantwoorden. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en ook betrokkenheid. Succes!

p.s. wil je graag verder groeien met het team, kijk dan ook bij onze team ontwikkeling trainingen of neem contact op.

Een crisis is het moment voor een nieuwe cultuur

Mis niet langer onze impactvolle tips & inspiratie!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief