Blog

De cultuur moet om, maar hoe dan?

  • Frits Galle

Wij krijgen soms wel eens de vraag of wij een cultuurprogramma kunnen leveren. ‘Het roer moet om en we hebben een andere bedrijfscultuur nodig’, wordt dan vaak gezegd. Maar cultuur is niet te koop, die ontstaat uit hoe je met elkaar omgaat.

De moeilijkheid zit hem er in dat de vraag om een cultuurveranderingsproces vaak wordt ingegeven doordat resultaten moeten verbeteren. Er is al ingezet op procesverbeteringen en taken die hier strak op aansluiten. Helaas gaat dit vaak ten koste van het comfort en verbinding met en tussen medewerkers. Eigen initiatief en creativiteit van de mensen wordt beperkt. En alle benodigde energie in de organisatie loopt weg waardoor gestelde doelen juist niet of nauwelijks worden behaald. Het is binnen een organisatie dan ook belangrijk om niet alleen de nieuwe doelen te bepalen, maar je ook te verdiepen in wat er nu aanwezig is in jullie cultuur.

Cultuur is geen doel, het is het resultaat van een proces

Het is wat mensen bindt, het geeft comfort en zorgt voor resultaten.

En wat dat is zul je best even over na moeten denken:

Waar komen we vandaan, wat is onze geschiedenis? Wat zijn de collectieve herinneringen bij de medewerkers? Welke tradities zijn daaraan verbonden? Wat is de ‘taal’ die er gevoerd wordt? Welke (on)geschreven regels, waarden, rechten en afspraken zijn er? Hoelang werken de mensen al samen en wat voor subculturen zijn daardoor ontstaan?

Cultuur =‘hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan.’

En hier zou de cultuurverandering al moeten beginnen. Wil je de organisatie meekrijgen in andere resultaten ga dan vooral in gesprek met de mensen die de cultuur maken. Hiermee kom je dicht bij de kern van de huidige cultuur.

Vertel duidelijk wat de noodzaak is tot veranderen

  • Ga direct in gesprek met kleine groepen medewerkers om echt in gesprek te komen.
  • Stimuleer medewerkers om mee te denken en ideeën te genereren naar oplossingen.
  • Deel het plan wat eruit volgt en betrek mensen zoveel mogelijk bij de uitvoering.
  • Het aanpassen van processen en het meekrijgen van mensen wordt op deze manier een stuk makkelijker. Het behoedt je ook voor enorme fouten. Medewerkers zullen vanuit hun betrokkenheid hun gedrag aanpassen aan de nieuwe manier van (samen)werken en energie geven aan dat proces, met als resultaat een andere cultuur.

Natuurlijk klinkt het beter om meteen in de actie te komen en processen aan te passen. Starten vanuit de huidige cultuur kost weliswaar meer tijd, maar de energie, het comfort en de daarbij te behalen resultaten zullen zoveel beter zijn.

Een crisis is het moment voor een nieuwe cultuur

Mis niet langer onze impactvolle tips & inspiratie!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief