Trainingen

Teamtrainingen (maatwerk)

Als team betere samenwerking en betere resultaten? Teamtrainingen worden altijd op maat gemaakt en toegespitst op de specifieke behoeften binnen een organisatie of team. Aan samenwerking moet je samen werken!

Teamstijlen.JPG

Het recept voor het bereiken van de beste teamresultaten is:

 • Heldere doelen stellen
 • Samenwerking tussen medewerkers optimaliseren
 • Het creëren van een open, warme, maar ook competitieve sfeer
 • Het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers
 • Eigenaarschap door alle teamleden

De trainingen zijn praktisch en zeer interactief van aard. Alleen door te ervaren bereik je écht nieuwe inzichten.

Voorbeeldmodules van eerdere trainingen:

Elkaar écht leren kennen

 • Waarom is iemand zoals hij/zij is?
 • Wie heeft welke kwaliteiten?
 • Waarom ontstaan wrijvingen?
 • Hoe kunnen we elkaars kwaliteiten optimaal benutten?
 • Hoe zit het met ons vertrouwen?

Van missie/visie naar beleving

 • Wat is onze gezamenlijke missie/visie?
 • Hoe kunnen we dit invullen?
 • Hoe ziet de weg er naartoe eruit?
 • Wat gaan we anders doen?
 • Hoe verankeren?

Omgaan met veranderingen

 • Hoe gaan we om met veranderingen?
 • Hoe vergroten we onze flexibiliteit?
 • Hoe het verleden loslaten en de toekomst als een uitdaging te zien?

Verbeteren van de communicatie

 • Welke communicatiestijlen hanteren we?
 • Hoe beter contact te maken?
 • Hoe makkelijker te confronteren en waarderen?
 • Welke spelregels gelden?

Resultaatgericht werken

 • Hoe weten we als team en teamlid of we succesvol zijn?
 • Hoe ziet het scorebord eruit?
 • Hoe integreren we dit in ons werk?
 • Wie heeft welke verantwoordelijkheden?

Energie en passie in teams

 • Hoe beleven wij ons werk?
 • Wat geeft ons inspiratie?
 • Hoeveel invloed hebben we op de sfeer?
 • Hoe verhogen we onze adrenaline?

 

Dit zijn slechts voorbeelden. Maatwerk voor de specifieke teamuitdagingen is noodzakelijk.

Diversen teamsamenstellingen:

 • productieteams
 • serviceteams
 • managementteams
 • ondernemingsraden 

Door mee te lopen of het interviewen van teamleden zorgen wij ervoor dat trainingen aansluiten bij de specifieke teamuitdagingen!

Effect van de training:

 • 78% van de deelnemers heeft een duidelijk beeld hoe ze als team hun rol en betekenis kunnen vergroten. 
 • 89% geeft aan nu effectiever te kunnen zijn op het werk.
 • 96% geeft aan dat de onderlinge samenwerking sterk is verbeterd.

Quotes:

 • “Professionele training die spirit geeft!"
 • “Dit hadden we eerder moeten doen!”
 • "Goed om mensen de ogen te openen en op het goede spoor te zetten"
 • "Motiverend om eens in de spiegel te kijken, zelf te veranderen voordat gedrag van anderen verandert"
 • "Laten zien aan ons waar de mogelijkheden liggen om met deze groep echt het verschil te maken"

Teambuilding, Teamtrainingen

"Echt maatwerk! Met een goed voorbereide agenda werd een stevige training neergezet. De gemoedelijke, doch krachtige aanpak maakte dat men snel tot besef, inzichten en leren kwam. Het team heeft waardevolle handvatten gekregen voor nu en voor de toekomst."

Maatwerk training: "Met de ca 10 operations-leidinggevenden hebben we twee volgevulde trainingsdagen gehad bij PER4MANCE. We hebben heel veel kennis opgedaan over het beinvloeden van gedrag (leidinggeven), wat bepaald gedrag met een mens doet en over teamontwikkeling. Marcel en Ruud putten hun onuitputtelijke lesmateriaal uit theoretische knowhow en heel veel eigen ervaring. Ze spreken letterlijk en figuurlijk de taal van van de cursisten, geven les op een ongedwongen manier, houden het tempo er lekker in en ze spelen handig in op 'dingetjes die spelen'. Op die manier werd er een veilige leeromgeving gecreeerd. De reacties van de deelnemers waren dan ook positief. Belangrijkste is dat het team veranderingen ziet: meer openheid in de communicatie, naast inhoudelijk worden er nu ook procesmatige zaken besproken, waarderen, confronteren etc. We gaan hier vaker komen. Bedankt voor jullie betrokkenheid bij onze organisatie!"

Maatwerktraining: "Op eigen verzoek aan PER4MANCE gevraagd om een teamsessie te organiseren, vanwege het feit dat de samenwerking binnen de operationele leiding een fikse deuk had opgelopen, waar diverse oorzaken aan ten grondslag lagen. Daarnaast konden we tevens een juiste prikkel en energieboost gebruiken. Een groot aantal teamleden gingen met de nodige scepsis naar deze teamsessie, welke ruim 2 dagen in beslag nam. Na deze 2 intensieve dagen staan alle neuzen weer in dezelfde richting, hebben we een energielevel waar je U tegen zegt en is de samenwerking binnen de groep volledig teruggekeerd, waarbij men elkaar op een volwassen manier coacht en helpt. Ruud en Marcel weten als geen ander de juiste snaren bij personen te raken. Dit heb ik persoonlijk tijdens een eerdere training mogen ervaren. Nogmaals bedankt voor deze sessie, welke ik eenieder aanraad, wanneer je soortgelijke uitdagingen kent binnen je team. "

The two-day course we took with our work council was very interesting. The program was well balanced and challenging. Our group was able to reflect on its composition, its strength and variances and also we got to know each other better.

Marcel proved to be one of the best trainers I have ever met in my career in Healthcare.