Trainingen

Team Energie Check

Breng in kaart hoe het is gesteld met de energie en de samenwerking tussen teamleden. Wat vinden ze nu echt van elkaar? Waar ontstaan eventuele energie lekkages en hoe zorg je ervoor dat het team aan energie wint? Hoe kun je als team concreet een stap voorwaarts maken?

 

Een APK voor teams

Kun jij binnen je team de volgende vragen beantwoorden?

 • Komen medewerkers graag naar het werk?
 • Hebben medewerkers het gevoel dat ze erkend worden?
 • Wordt er optimaal met elkaar samengewerkt?
 • Beseffen en weten medewerkers hoe groot hun invloed is op het totaal?
 • Dagen medewerkers elkaar op een positieve manier uit om het beste te geven?

Het resultaat van het team wordt bepaald door de aanwezige kennis in het team, de vaardigheden om die kennis in praktijk te brengen, maar belangrijker nog door de ENERGIE van medewerkers en leiders om elke dag met elkaar aan de slag te gaan.

 

Energie in teams

Het energieniveau binnen een team is medebepalend voor het succes van het bedrijf. Hoe energieker het team hoe beter en duurzamer de resultaten.

RESULTAAT = KENNIS x VAARDIGHEDEN x ENERGIE2

Om eventuele energielekken te dichten en ervoor te zorgen dat het team optimaal functioneert, is het goed om het energieniveau en de onderlinge interacties in het team in kaart te brengen. Op die manier wordt samenwerking, motivatie en inzet tastbaar.

Download de brochure

 

Het team in gesprek

Om als team te groeien, moet er aandacht en openheid zijn voor de volgende vragen:

 • Wie brengt energie in het bedrijf?
 • Wie onttrekt energie aan collega’s?
 • Welke impact heb jij op je collega’s?
 • Wie heeft de leiding (energiegevers of nemers?)
 • Zijn er energielekkages tussen afdelingen?
 • Zijn er systemen of regels die energie kosten?
 • Hoe kan het leuker en beter?

Stuk voor stuk spannende vragen, die wel tot de kern doordringen. Durf jij met het team echt in gesprek te gaan?

 

Meten is weten!

Om te bepalen wat het huidige energieniveau van het team is, werken we met een energie-enquête die de teamleden binnen 10 minuten kunnen invullen. Door middel van deze energie-enquête beoordelen de teamleden elkaar (of andere teams/afdelingen) op de mate van energiewinst of verlies.

 • Medewerkers ontvangen een energie-enquête die ze binnen 10 minuten kunnen invullen op hun telefoon, tablet of computer.
 • In de applicatie geven medewerkers input over hun ervaringen binnen het bedrijf en scoren zij de diverse interacties met collega’s en afdelingen.
 • De uitkomsten worden geanalyseerd en vergeleken met een representatieve benchmark. Op die manier wordt duidelijk hoe de uitkomsten zich verhouden tot soortgelijke organisaties.
 • In interactieve sessies worden de resultaten gedeeld en eventuele pijnpunten geïdentificeerd. Energielekkages en kansen worden geïdentificeerd en in acties omgezet.

Fases

De energie check verloopt via de volgende fases:

 • Diagnostische fase
 • Rapportage (team/individueel)
 • Identificatie van verbeterpunten
 • Team interventie(s)
 • Evaluatie
 • Voortgangsmetingen op frequente basis

In een interactieve sessie (een dagdeel) worden de resultaten gedeeld en eventuele pijnpunten geïdentificeerd. Er wordt bekeken wie binnen het team de meeste energie kost, maar ook van wie men de meeste energie krijgt en hoe deze energie verder vergroot kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten, de uitdagingen en pijnpunten in het team worden op maat gemaakte vervolgstappen geadviseerd. 

 

Vinger aan de pols

Na 6-8 weken worden de interventies geëvalueerd en eventueel vervolgstappen genomen. Om een goed inzicht te krijgen van de impact van het energietraject is het wenselijk na 6 maanden de energie-enquête te herhalen. Is er binnen het team vooruitgang geboekt? Zijn verdere interventies nodig? Na de eerste pols check kan de frequentie teruggebracht worden naar een keer per jaar.

 

De leiderschapsscorecard

Het is tevens mogelijk om de kwaliteit en het niveau van de leiding in kaart te brengen door de energie-enquête uit te breiden met specifieke vragen op het gebied van leiderschap.

Dit resulteert in een leiderschapsscorecard die concreet en duidelijk aangeeft op welk van de zes leiderschapsniveaus medewerkers hun leidinggevende ervaren. Hierdoor krijg je direct een duidelijk beeld van de ontwikkelpunten van elke leidinggevende.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze aanpak of de inhoud van de Team Energie Check? Download dan nu de brochure.

Wij bieden ook andere trainingen aan: Meewerkend Leidinggeven, Effectief Leiderschap, Persoonlijk Leiderschap, Persoonlijke Effectiviteit en Leiderschap en Teams. Ook verzorgen we teamtrainingen en verandermanagementtraining speciaal voor jouw organisatie. Bekijk alle trainingen.