Breng uw bedrijf in beweging!

Bedrijfsbegeleiding

Of het nu uit idealisme is of omdat er verwachtingen zijn afgegeven naar investeerders, iedere onderneming, klein, groot of multinational heeft als basis de doelstelling om omzet en daaruit winst te genereren. Al is het maar om de passie voor een product of dienstverlening voort te kunnen zetten. Zolang je binnen eigen regelvermogen aan de verwachtingen kunt blijven voldoen, is dat ook niet allemaal zo spannend. Maar al snel ontstaan ervan buitenaf prikkels die je dwingen om keuzes te gaan maken.

Snel veranderende marktwerking, concurrentie en wetgeving zijn de belangrijkste drijfveren die het ondernemen tot sport verheffen, waarbij de lat telkens weer hoger komt te liggen. Constante Groei, Innovatie en Flexibiliteit zijn dan ook belangrijke elementen met impact op het succes van organisaties.

Nu is het mooi dat iedere onderneming authentiek is, wat wil zeggen zijn eigen geschiedenis, manier van werken, organiseren en dus cultuur heeft. Vaak zijn we daar dan ook heel terecht erg trots op, wat betekent dat we moeten organiseren in de context van deze organisatie. En nu wordt het interessant want dat betekent dus dat iedere onderneming binnen de eigen mogelijkheden moet nadenken over passende aanpak van groei, innovatie en flexibiliteit. Wat ook betekent dat er geen uniforme oplossing bestaat voor de diversiteit aan vraagstukken. Dit betekent dus, maatwerk.

Er zijn in de afgelopen decennia honderden modellen ontwikkeld en duizenden boeken geschreven die je kunnen helpen bij het vinden van een effectieve methode voor het ontwerpen van de ideale organisatie die bijdraagt aan het behalen van uw gestelde doelen. Door de jarenlange ervaring en de mogelijkheid om een enorme diversiteit van projecten te mogen leiden en begeleiden, heeft PER4MANCE unieke toegang tot internationaal beschikbare kennis. Daarnaast geloven wij in eenvoud en het zo snel mogelijk betrekken van uw medewerkers bij het vormgeven van maatwerk oplossingen. Want uiteindelijk zijn het uw mensen die aan het eind van de dag de weg naar succes moeten begrijpen, accepteren en uiteindelijk realiseren.

Samen met onze opdrachtgevers onderzoeken wij welke oplossingen specifiek bij hun organisatie past, brengen wij een onderbouwd en uitvoerbaar advies uit en indien gewenst faciliteren wij de uiteindelijke implementatie van deze oplossingen die wij samen met u ontworpen hebben.

Soms ligt de oplossing voor een lastige vraag zo dichtbij, dat je met common sense al een heel eind komt. Maar omdat het zo voor de hand ligt, kijkt u vaak zelf over deze opportuniteiten heen. Door onze praktische aanpak worden deze kansen vaak al snel zichtbaar en kunnen wij u helpen om met simpele stappen uw vragen te beantwoorden en oplossingen te bieden.

Bij meer complexe vraagstukken gaan we samen met de klant op zoek naar hoe duurzaam succes er op langere termijn uitziet, hoe je de vitaliteit van de organisatie behoud en de benodigde resultaten zeker stelt en wat dit betekent voor de huidige en toekomstige strategieën, de ziel en structuur van uw bedrijf. Welke drijfveren kunnen we activeren om tot het gewenst resultaat te komen. Kortom: wij kunnen u en uw medewerkers stap voor stap helpen de benodigde groei, innovatie en flexibiliteit naar duurzaam succes vorm te geven.